Giới thiệu nhà trường

Trường Tiểu học Thuần Mang được thành lập từ năm 1964 mang tên Trường Cấp 1 Thuần Mang. Đến năm học 1992-1993  trường chính thức được đổi tên thành Trường Tiểu học Thuần Mang, năm 2005 sát nhập thêm Trường Tiểu học Thị Xuân. Trường chính được đặt tại trung tâm xã. Xã Thuần Mang có diện tích 53,71 km², dân số khoảng 2200 người, mật độ dân số đạt 41 người/km². Thuần Mang có quốc lộ 279 chạy qua địa bàn. Xã có các thôn bản: Băng, Nìm, Nà Dày, Nà Mu, Khâu Thốc, Cốc Ỏ, Khuổi Tục, Thôm Tà, Nà Chúa, Khu Chợ, Đông Tạo, Khuổi Chắp, Khuổi Lầy, Giang, Nà Coóc, Lũng Miệng, Thôm Án. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn.

P1010988